Wakacyjny Poradnik Pacjenta - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta zaprasza do lektury „Wakacyjnego poradnika pacjenta”. Poradnik jest zwięzłą kilkustronicową ulotką, która w formie przystępnych informacji oraz porad, wyjaśnia najważniejsze kwestie związane z prawami pacjenta, profilaktyką oraz zachowaniami pożądanymi w sytuacjach nagłych, zagrażających życiu lub zdrowiu. Wakacje są okresem, gdy rodzice często powierzają opiekę nad dzieckiem swoim krewnym, gdy sezon urlopowy dotyczy również świadczeniodawców, gdy częściej niż w innym porach roku dochodzi do nagłych wypadków, zranień lub złamań. Dlatego też, chcąc wyposażyć pacjenta w podstawowe i niezbędne informacje, radzimy m.in. w jaki sposób rodzice powinni upoważnić bliskich, pod opieką których przebywa ich dziecko, do wyrażania zgody na jego leczenie, co zrobić, kiedy nasz lekarz rodzinny przebywa na urlopie, a konieczna jest wizyta lekarska, a także w jakich sytuacjach należy korzystać z nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, a w jakich pacjenci powinni zgłosić się do szpitalnego oddziału ratunkowego.Poradnik dostępny jest na stronie http://www.bpp.gov.pl/wpp2013.pdf