Wprowadzenie stopni alarmowych ALFA i BRAVO-CRP - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

W związku z Zarządzeniem nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych informujemy, że w dniu 20 lipca 2016 r. wydane zostało Zarządzenie Dyrektora Szpitala nr 73/2016 w sprawie wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego (ALFA) oraz drugiego stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP) na terenie i w obiektach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w dniach od 20.07. 2016 r. godz. 00.00 do 01.08.2016 r. godz. 23.59.