Informujemy, że z  dniem  4  maja  2020  r.  częściowo wznowione zostały planowe przyjęcia pacjentów do szpitala oraz wizyty ambulatoryjne w Zespole Poradni Specjalistycznych.

PACJENCI OCZEKUJĄCY W KOLEJCE

Personel szpitala kontaktuje się telefonicznie z pacjentem oczekującym w kolejce, informując o aktualnym terminie zaplanowanego pobytu w klinice/oddziale lub wizyty w poradni, przeprowadza wstępny wywiad epidemiologiczny oraz informuje o nowych obowiązujących zasadach przyjęć i przebywania na terenie szpitala.

UWAGA – Rejestracja pacjentów na kolejną wizytę do poradni specjalistycznych (kontynuacja leczenia) możliwa jest wyłącznie telefonicznie pod nr 52/ 585 40 53 lub za pomocą aplikacji na stronie internetowej www.jurasza.pl

PACJENCI REJESTRUJĄCY SIĘ PO RAZ PIERWSZY

Przyjęcie planowe do szpitala

  • Pacjent posiadający skierowanie do szpitala kontaktuje się telefonicznie lub e-mailowo z sekretariatem kliniki/oddziału, celem uzyskania szczegółowych informacji.
  • Pacjent zobowiązany jest dostarczyć do szpitala oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu epidemii,  jednakże  nie  później  niż  w dniu  udzielenia  świadczenia  opieki  zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania (Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii poz. 491 §. 8 pkt. 4)

Wizyta w poradni specjalistycznej

  • Rejestracja pacjentów na pierwszą wizytę do poradni specjalistycznych możliwa jest wyłącznie telefonicznie pod nr 52/ 585 40 53.
  • Nadal obowiązuje również udzielanie porad ambulatoryjnych przy użyciu systemów teleinformatycznych.

Przebywanie na terenie szpitala/poradni objęte jest szczególnym reżimem sanitarnym, określającym:

  • przybycie najwcześniej 15 minut przed wyznaczoną godziną,
  • konieczność posiadania maseczki ochronnej,
  • obowiązek dezynfekcji rąk po wejściu na teren szpitala/poradni
  • konieczność zachowania co najmniej minimum 1,5-2m dystansu od innych osób.