XVI Ogólnopolskie Forum Ratownictwa - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

W dniach 19-20 kwietnia w Inowrocławiu odbyło się XVI Ogólnopolskie Forum Ratownictwa. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania były wypadki, awarie i katastrofy w środowisku pracy oraz postępy prawno-organizacyjne, inżynierii bezpieczeństwa, medyczne i psychologiczne. W konferencji wzięło udział wielu specjalistów z różnych instytucji m.in. ratownicy, lekarze, strażacy, fachowcy od energii atomowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz naukowcy z największych polskich ośrodków naukowych m.in. z Poznania, Warszawy, Szczecina, Olsztyna, Gdyni, Gdańska, Zabrza, Bydgoszczy i Łodzi. Na spotkaniu obecni byli również specjalnie zaproszeni goście ze Szwecji i Stanów Zjednoczonych. Podczas dwudniowych obrad poruszone zostały kwestie dotyczące m.in.: oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłowych, zakładach opieki zdrowotnej, firmach i instytucjach publicznych, w nawiązaniu do rozwiązań prawnych i przyjętych programów poprawy bezpieczeństwa, oceny systemów monitoringu, profilaktyki i ratownictwa w wypadkach, awariach i katastrofach. Szpital Jurasza reprezentowali lekarze z Kliniki Medycyny Ratunkowej.