• Laparoskopowa prostatektomia radykalna z wspomaganiem robota da Vinci – usunięcie prostaty w przypadku raka z dostępu przezbrzusznego
 • Laparoskopowa cystektomia radykalna z wspomaganiem robota da Vinci – usunięcie pęcherza moczowego z powodu zaawansowanego raka pęcherza moczowego u kobiet
 • Laparoskopowa cystektomia radykalna z wspomaganiem robota da Vinci – usunięcie pęcherza moczowego z powodu zaawansowanego raka pęcherza moczowego u mężczyzn
 • Laparoskopowa prostatektomia radykalna – usunięcie prostaty w przypadku raka z dostępu zaotrzewnowego
 • Laparoskopowa prostatektomia radykalna – usunięcie prostaty w przypadku raka z dostępu przezbrzusznego
 • Laparoskopowa cystektomia radykalna – usunięcie pęcherza moczowego z powodu zaawansowanego raka pęcherza moczowego u kobiet
 • Laparoskopowa cystektomia radykalna – usunięcie pęcherza moczowego z powodu zaawansowanego raka pęcherza moczowego u mężczyzn
 • Laparoskopowe wycięcie guza nerki – usunięcia guza nerki wraz z marginesem chirurgicznym z dostępu przezbrzusznego (NSS, nephron sparing surgery)
 • Laparoskopowe wycięcie guza nerki – usunięcia guza nerki wraz z marginesem chirurgicznym z dostępu zaotrzewnowego (NSS, nephron sparing surgery)
 • Laparoskopowe usunięcie całej nerki z guzem z dostępu przezbrzusznego
 • Laparoskopowe usunięcie całej nerki z guzem z dostępu zaotrzewnowego
 • Laparoskopowa limfadenektomia – usunięcie węzłów chłonnych
 • Laparoskopowa adrenalektomia – usunięcie nadnercza z dostępu przezbrzusznego lub zaotrzewnowego.
 • Laparoskopowa naprawa połączenia miedniczkowo-moczowodowego – w przypadku jego zwężenia
 • Laparoskopowe umocowanie nerki ruchomej
 • Laparoskopowa operacja żylaków powrózka nasiennego
 • Endoskopowa przezcewkowa elektroresekcja guza pęcherza (TURBT, TURTU) – usunięcie nienaciekającego raka pęcherza moczowego
 • Endoskopowa przezcewkowa elektroresekcja prostaty (TURP) – w przypadku łagodnego rozrostu gruczołu krokowego
 • Endoskopowe przezcewkowe naciecie prostaty (TUIP) – w przypadku łagodnego rozrostu gruczołu krokowego
 • Endoskopowe przezcewkowe rozbicie kamieni w moczowodach (URSL) – rozbiecie złogu przy pomocy lasera
 • Endoskopowe usunięcie kamieni nerkowych przez przetokę nerkową – (PCNL) – przy pomocy lasera
 • Endoskopowe przezcewkowe rozcięcie zwężenia cewki moczowej.
 • Nieoperacyjne kruszenie kamieni w moczowodach i nerkach (Litotrypsja zewnątrzustrojową falą uderzeniową ESWL)
 • Wszczepienie sztucznego zwieracza cewki moczowej u mężczyzn
 • Wszczepienie taśmy TOT – operacyjne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
 • Wszczepienie taśmy TVT – operacyjne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
 • Laparoskopowa operacja Burcha w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
 • Operacyjne leczenie stulejki, krótkiego wędzidełka, wodniaka jądra
 • Zabiegowe leczenie neurogennych zaburzeń pęcherza moczowego
 • Leczenie zespołów bólowych miednicy u kobiet i mężczyzn
 • Laparoskopowe wytrzewienie miednicy u kobiet – usunięcie pęcherza moczowego, narządu rodnego i odbytnicy z powodu powodu zaawansowanego raka pęcherza moczowego
 • Laparoskopowe wytrzewienie miednicy u mężczyzn – usunięcie pęcherza moczowego, prostaty i odbytnicy z powodu powodu zaawansowanego raka pęcherza moczowego
 • Endoskopowe implantacje stentów moczowodowych i cewkowych
 • Implantacje neuromodulatorów w przypadku dysfunkcji nerwowo-mięśniowych pęcherza moczowego

ZABIEGI ANDROLOGICZNE I REKONSTRUKCJE UROGENITALNE

Chirurgia moszny i jąder

 • Wodniak jądra.
 • Torbiele najądrzy, spermatocele.
 • Denerwacja jąder w bólach przewlekłych.
 • Redukcja moszny w obrzękach limfatycznych moszny.
 • Orchidopeksja (umocowanie nadmiernie ruchomego jądra).
 • Orchidektomia mosznowa i pachwinowa (usunięcie jądra).
 • Chirurgia oszczędzająca jądro w guzach jąder (orchidektomia częściowa).
 • Epididymectomia (wycięcie najądrza)
 • Wszczepienie protezy jądra lub obu jąder.
 • Skrotektomia (wycięcie moszny) w obrzęku limfatycznym moszny.
 • Plastyka moszny po operacjach i urazach.

Chirurgia prącia

 • Rekonstrukcja prącia (falloplastyka) z wytworzeniem jedno- lub dwuczasowym cewki moczowej RAP (z płata skórnego z ramienia) lub ALT (z płata skórnego z uda) po zabiegach onkologicznych, po amputacjach urazowych, w przypadku mikroprącia oraz korekty płci Kobieta – Mężczyzna.
 • Wrodzone i nabyte wady prącia (u dorosłych pacjentów)
 • Stulejka, plastyka napletka, krótkie wędzidełko
 • Wrodzone skrzywienie prącia
 • Prącie schowane (webbed penis)
 • Prącie płetwiaste
 • Denerwacja prącia w wytrysku przedwczesnym
 • Skrzywienie prącia (choroba Peyronie, IPP – induratio penis plastica)
 • Techniki plikacji (w mniejszych skrzywieniach), np. Nesbit, Yachia, 16-dot, .
 • Techniki elongacji (w większych skrzywieniach), nacięcie płytki i graft z pericardium, żyły własnej lub śluzówki policzka, np. Lue.

Chirurgiczne leczenie zaburzeń erekcji

 • Wszczepienie protezy półsztywnej
 • Wszczepienie protezy 2-częściowej hydraulicznej
 • Wszczepienie protezy 3-częściowej hydraulicznej
 • Plastyka prącia po przebytej zgorzeli Fourniera, urazach narządów płciowych, prąciu pogrążonym/schowanym
 • Podcięcie więzadeł wieszadłowych
 • Przeszczepy skórne w rekonstrukcji prącia np. w BXO

Chirurgia cewki moczowej, operacje zwężenia cewki moczowej

 • Uretroplastyka (rekonstrukcje cewki moczowej błoniastej i wiszącej) 1- i 2-etapowa z graftem z błony śłuzowej policzka, wargi lub języka.
 • Uretroplastyka zwężeń „koniec do końca”.
 • Wszczepienie protezy zwieracza cewki moczowej w nietrzymaniu moczu (AUS).
 • Korekta spodziectwa cewki moczowej u dorosłych pacjentów.

Rak prącia

 • Amputacja całkowita, częściowa, glansektomia, wycięcie miejscowe.

Rak jądra

 • Wycięcie całkowite jądra
 • Wycięcie częściowe jądra (oszczędzające jądro)

Rekonstrukcja prącia i moszny

 • Meatoplastyka (plastyka zwężonego/poszerzonego ujścia zewnętrznego cewki moczowej
 • Plastyka napletka i wędzidełka
 • Rekonstrukcja żołędzi
 • Rekonstrukcja trzonu prącia
 • Rekonstrukcja moszny

Niepłodność męska

 • Laparoskopowe podwiązanie żylaków powrózka nasiennego.
 • Mikrochirurgiczne podwiązanie żylaków powrózka nasiennego.
 • Wazowazostomia (odtworzenie ciągłości nasieniowodów po ich podwiązaniu, odwrócenie wazektomii)
 • Wazoepidydymostomia (w azoospermii obstrukcyjnej)
 • Pobranie nasienia w azoospermii technikami: MESA, PESA, TESA, TESE, microTESE.
 • Biopsja jądra (pobranie nasienia, wycinki histopatologiczne).
 • TURED – elektroresekcja wzgórka nasiennego w przypadku jego niedrożności.

NAGŁE PRZYPADKI ANDROLOGICZNE

 • Skręt jądra
 • Stulejka/załupek.
 • Priapizm
 • Złamanie prącia
 • Urazy, amputacje prącia, cewki, moszny, jąder.
 • Pęknięcie jądra.
 • Zgorzel Fourniera genitaliów.
 • Wstrzyknięcia ciał obcych w prącie, mosznę.