1

Szanowni Państwo,

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Szpitala Uniwersyteckiego nr1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy kończy swoja działalność z dniem 31 maja 2023 r. Dziękujemy państwu za zaufanie, jakim nas obdarzyliście, wybierając nasza placówkę i powierzając opiece swoich bliskich.