1

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy jest kameralnym oddziałem w nowo wybudowanym obiekcie szpitala w centrum miasta. Zapewnia całodobową opiekę osobom niewymagającym hospitalizacji, a których stan zdrowia i stopień sprawności nie pozwala na przebywanie w środowisku domowym. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy świadczy usługi pełnopłatne, realizowane poza ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pobyt nie jest zatem ograniczony względami medycznymi, a jedynie wolą pacjenta i jego bliskich oraz możliwościami zakładu. Przyjmujemy osoby dorosłe wymagające codziennej opieki i pomocy oraz profesjonalnej pielęgnacji, usprawnienia rehabilitacyjnego, kontynuacji leczenia przewlekłego, a także osoby w okresie poszpitalnym na czas zdrowienia i rekonwalescencji. W ramach pobytów zapewniamy opiekę lekarską, całodobowe świadczenia pielęgniarskie i opiekuńcze oraz dużą dozę indywidualnie dobranej rehabilitacji (3x w tygodniu) z możliwością skorzystania z dodatkowych zabiegów w atrakcyjnych cenach, opiekę psychologa, dietetyka, logopedy, a także organizowane zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami podopiecznych zajęcia terapeutyczne. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lokalizacja zakładu pozwała na szybki transport do szpitala i zapewnia możliwość konsultacji ze specjalistami różnych dziedzin medycyny.

Przyjęcie pacjenta odbywa się na wniosek o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i za zgodą osoby przyjmowanej lub jej przedstawiciela prawnego. Po zapoznania się z  dokumentacją medyczną osoby ubiegającej się o przyjęcie zawierana jest umowa cywilno-prawna na świadczenia opiekuńczo-lecznicze w ramach jednego z czterech pakietów opieki. Dwa z nich dotyczą pobytów długoterminowych. Dedykowane są przede wszystkim dla osób przewlekle chorych i osób starszych o znacznie ograniczonej sprawności. Kolejne dwa pakiety opieki dotyczą pobytów krótkoterminowych (do 30 dni). Może być to opieka np. na czas rekonwalescencji po ciężkiej chorobie czy operacji. „Opieka wytchnieniowa” to specjalna oferta skierowana głównie do opiekunów, którzy nie mogą okresowo, z uwagi na sytuacje losowe, sprawować opieki nad osobą bliską.

Oferujemy 17 miejsc w komfortowo wyposażonych dwu- i trzyosobowych pokojach.

W zakładzie znajdują się również:

  • doskonale wyposażone sale do rehabilitacji ze sprzętem do kinezyterapii i fizykoterapii  (m.in. laser, diatermia krótkofalowa, magnetoterapia, terapuls, ultradźwięki, masaż pneumatyczny BOA),
  • pokój dziennego pobytu z aneksem kuchennym,
  • pokój do prowadzenia terapii zajęciowej,
  • pokój badań,
  • gabinet zabiegowy.

Zakład posiada sprzęt i urządzenia wspomagające bezpieczeństwo osób o ograniczonej sprawności, takie jak: przywoławczy system alarmowy, windę, podnośniki do kąpieli, wózki inwalidzkie, chodziki, balkoniki. W części sal istnieje możliwość nadzoru wizyjnego.

Wyżywienie obejmuje pięć posiłków dziennie z uwzględnieniem zalecanych diet i możliwością wyboru zestawu obiadowego.

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółami naszej oferty.

Zewnętrzna ściana szpitala w scenerii letniej
Ogród na terenie szpitala
Ogród na terenie szpitala w scenerii letniej