Zakład Patomorfologii Klinicznej z akredytacją ministra zdrowia - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Centrum Monitorowania Jakości w ochronie zdrowia poinformowało o przyznaniu nowych akredytacji ministra zdrowia placówkom medycznym. Łącznie przyznano 19 certyfikatów. Miło nam poinformować ze wśród wyróżnionych jednostek Certyfikat Akredytacyjny otrzymał Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy w zakresie działalności Zakładu Patomorfologii Klinicznej. Audyt akredytacyjny odbył się w dniach 27-28 października 2022 r.  Audytorzy dokonali oceny Zakładu w oparciu o standardy akredytacyjne dla jednostek diagnostyki patomorfologicznej.  W wyniku oceny wizyty akredytacyjnej Zakładowi Patomorfologii Klinicznej przyznano łączną ocenę 90% poziomu spełnienia standardów, tym samym otrzymano certyfikat akredytacyjny. Szpital uzyskał certyfikat uczestnicząc w projekcie „Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzyskanie akredytacji gwarantuje wysoką jakość świadczonych badań i rozpoznań patomorfologicznych wykonywanych w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej.