IMG_4356 (1)

Kierownik Zakładu

dr hab. n. med.
Magdalena Krintus, prof. UMK

Rejestracja
tel. 52/ 585 41 25

Sekretariat 
tel. 52/ 585 44 90
e-mail: kizdiagn@cm.umk.pl

Kierownik Zespołu Techników
mgr Beata Mendyka
tel. 54/ 585 4493

O Zakładzie

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej funkcjonuje w strukturach organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Oferuje całodobowe świadczenia pacjentom hospitalizowanym oraz leczonym ambulatoryjnie w pełnym zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Wszystkie badania są wykonywane w dniu ich zlecenia, z wyjątkiem badań, których procedura wykonania wymaga metod manualnych. Istnieje możliwość wykonania badań pilnych, gdzie czas oczekiwania na wynik wynosi od pół godziny do 1 godz. – w zależności od rodzaju zleconego badania. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej uczestniczy od 13 lat w Międzynarodowej Kontroli Jakości Badań Laboratoryjnych RIQAS prowadzonych przez firmę RANDOX w Irlandii oraz w Centralnym Ogólnopolskim Programie Sprawdzianów Laboratoryjnych. Posiada aktualne certyfikaty obu kontroli. Badania Laboratoryjnej wykonuje się z użyciem wysokiej klasy aparatury medycznej w zakresie hematologii, chemii klinicznej, immunochemii, analityki ogólnej, toksykologii, białek specyficznych oraz alergologii. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej przyjmuje materiał do badań w systemie całodobowym i wydaje wyniki tych badań po ich wykonaniu w dniu, w którym zostały zlecone.

INFORMACJE DLA PACJENTA

Informacja dla pacjenta ambulatoryjnego o prawidłowym przygotowaniu do rutynowych badań laboratoryjnych

Instrukcja dostępu do wyników badań laboratoryjnych

INFORMACJE DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Skierowanie na badanie laboratoryjne

Sposób pobierania i czas oczekiwania na wynik

Instrukcja transportu materiału biologicznego