boss

Kierownik Zakładu
dr hab. n. med. Cezary Popławski, prof. UMK

Sekretariat
tel. 52/ 585 43 54
e-mail: zakladendoskopii@jurasza.pl

O Zakładzie

Zakład Endoskopii Gastroenterologicznej powstał w październiku 2008 r.  W zakładzie zatrudnionych jest 3 lekarzy, 3 pielęgniarki endoskopowe i 2 rejestratorki medyczne.  Dysponujemy 3 salami endoskopowymi – do badań górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz oddzielną salę do badań dróg żółciowych. Posiadamy również salę obserwacyjno-wybudzeniową dla pacjentów po krótkotrwałych znieczuleniach.

Zakład wyposażony jest w 14 aparatów endoskopowych – pracujących w technice wysokiej rozdzielczości (HD) z możliwością obrazowania w wąskiej wiązce światła (NBI), jak również ze zdolnością wywoływania autofuorescencji (AFI).  Ta ostatnia technika umożliwia wizualizację wczesnych zmian dysplastycznych i neoplastycznych w obrębie przewodu pokarmowego.  Wykonujemy pełen zakres diagnostycznych, jak również terapeutycznych badań z zakresu górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz w drogach żółciowych. Zakład zajmuje się również procedurami wspomagającymi leczenie otyłości – wprowadzanie do żołądka balonu celem redukcji masy ciała (system BIB).

Rejestracja Pacjentów Dorosłych tel./fax 52/ 585 43 78
Rejestracja osobista pon.-pt.: godz. 8:00-13:00
Rejestracja telefoniczna pon.-pt.: godz. 11:00-13:00
Wydawanie wyników pon.-pt.: godz. 10:00-13:00