endoskopia 024

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. n. med. Anna Szaflarska-Popławska,

Sekretariat
tel.  52/ 585 48 76
fax. 52/585 47 99
e-mail: zendogasped@cm.umk.pl

O zakładzie

Zakład powołany został w kwietniu 2011r. W skład zakładu wchodzą:
• Pracownia Endoskopowa
• Pracownia Badań Czynnościowych
Pracownia Endoskopowa wykonuje badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego:
• diagnostyczne
• terapeutyczne (usuwanie ciał obcych, zakładanie przezskórnej endoskopowej gastrostomii, opaskowanie żylaków przełyku, tamowanie krwawień, polipektomie)
oraz pełni całodobowe dyżury endoskopowe (lekarz endoskopista + pielęgniarka pod telefonem)
Pracownia Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego wykonuje:
• 24-godzinne badanie pH-metryczne i pH-impedancyjne przełyku
• Bilitec
• elektrogastrografię wielokanałową
• manometrię anorektalną
• biofeedback
Ponadto w zakładzie wykonywane są testy oddechowe w kierunku:
• zakażenia Helicobacter pylori
• nietolerancji fruktozy, laktozy, sacharozy
• niewydolności trzustki
• przerostu bakteryjnego jelit