Szukaj

zmk 003

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. n. med.
Eugenia Gospodarek-Komkowska

Sekretariat 
Benedykta Sikorska-Juszczuk
tel. sekretariat 52/585 44 80
fax. 52/585 40 47
tel. rejestracja 52/ 585 45 80
e-mail: kizmikrob@cm.umk.pl

O Zakładzie

Zakład wykonuje diagnostykę mikrobiologiczną zakażeń miejscowych, układowych i uogólnionych wszystkich materiałów z zastosowaniem badań podstawowych i specjalistycznych:
•wykonanie preparatu,
•posiew,
•identyfikacja drobnoustrojów (bakterii tlenowych, beztlenowych, mikroaerofilnych, grzybów, niektórych wirusów),
•ocena wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki wraz z oceną niektórych mechanizmów oporności,
•wykrywanie i ocena miana antystreptolizyny,
•wykrywanie czynnika reumatoidalnego,
•wykrywanie antygenów wirusów (norowirusy, rotawirusy, adenowirusy), bakterii (Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Campylobacter spp.) i grzybów (Candida spp., Aspergillus spp.),
•oznaczanie przeciwciał klas IgM i IgG w surowicy przeciw Borrelia spp. i Toxoplasma gondii
•wykrywanie toksyn A i B Clostridium difficile w kale i hodowli,
•badania w ramach profilaktyki i epidemiologii zakażeń szpitalnych z zastosowaniem metod klasycznych i genetycznych (PFGE),
•kontrola procesów dezynfekcji i sterylizacji,
•kontrola mikrobiologiczna środowiska szpitalnego,
•kontrola jakości badań mikrobiologicznych.

Pobieranie i transport materiału diagnostycznego do badań mikrobiologicznych

Wyniki badań prowadzonych w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej dotyczące „Charakterystyki właściwości biologicznych i oporności na antybiotyki drobnoustrojów izolowanych z przypadków zakażeń” publikowane są w czasopismach polskich i zagranicznych.

Sukcesy i osiągnięcia Zakładu Mikrobiologii Klinicznej

Wykaz najważniejszych publikacji oraz projektów badawczych prowadzonych w naszej jednostce