zmk 003

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. n. med.
Eugenia Gospodarek-Komkowska

Sekretariat 
Benedykta Sikorska-Juszczuk
tel. sekretariat 52/585 44 80
fax. 52/585 40 47
tel. rejestracja 52/ 585 45 80
e-mail: kizmikrob@cm.umk.pl

O Zakładzie

Zakład Mikrobiologii Klinicznej wykonuje diagnostykę mikrobiologiczną zakażeń miejscowych, układowych i uogólnionych wszystkich materiałów z zastosowaniem badań podstawowych i specjalistycznych. Badania te obejmują: badanie mikroskopowe; hodowlę w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych, mikroaerofilnych, grzybów drożdżopodobnych i nitkowatych; identyfikację metodą spektrometrii mas bakterii i grzybów drożdżopodobnych; ocenę wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki wraz z oceną mechanizmów oporności metodami fenotypowymi i genotypowymi. W Zakładzie wykonywane są również badania serologiczne (m. in., w kierunku grzybic inwazyjnych, boreliozy i toksoplazmozy) oraz badania genetyczne (m. in. w kierunku wirusów CMV, EBV, grypy, wykrywania toksyn Clostridium difficile bezpośrednio w kale). W ramach diagnostyki prowadzone są także badania epidemiologiczne, w tym kontrola mikrobiologiczna środowiska szpitalnego oraz kontrola jakości badań mikrobiologicznych.

Lista procedur wykonywanych w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej

Procedura pobierania materiału do badań mikrobiologicznych

Sukcesy i osiągnięcia Zakładu Mikrobiologii Klinicznej

Wykaz najważniejszych publikacji oraz projektów badawczych prowadzonych w naszej jednostce