boss neuropsychologiab

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. med. Alina Borkowska

Sekretariat
tel./fax 52/ 585 37 03

Główne kierunki badań

•Dysfunkcje poznawcze w chorobach psychicznych, neurologicznych i somatycznych.
•Neurobiologiczne i genetyczno-molekularne uwarunkowania funkcji poznawczych
•Neuropsychologia i neurobiologia procesów decyzyjnych
•Wpływ leków psychotropowych i leków znieczulających na funkcje poznawcze

Realizowane granty badawcze ministerialne, międzynarodowe i pomostowe

•1999-2001 KBN 4P05B09316 „Badania genów kandydatów u chorych na schizofrenię z uwzględnieniem markera neurofizjologicznego – ruch gałek ocznych”
•2001-2003 KBN 6P05B05320 . „Badania genetyczno-molekularne w chorobie afektywnej dwubiegunowej z uwzględnieniem fenotypu neurofizjologicznego (ruchy gałek ocznych)”
•2004-2006 KBN 2P05B 12326 „Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej w aspekcie genetyczno-molekularnym”
•2005-2007 EUFEST (European Grant First Episode of Schizophrenia Treatment)
•2006-2008 Grant Pomostowy 552-CM/B „Badania neuropsychologiczne, biochemiczne i genetyczno-molekularne u chorych z patologiczną otyłością”
•2008- nadal NN402078234 „Procesy decyzyjne, dysfunkcje poznawcze i temperament w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej” (grant promotorski)
•2009-nadal NN402053136 „Dysfunkcje neuropsychologiczne, cechy temperamentu i dwubiegunowości u chorych z patologiczną otyłością w kontekście badań genetyczno-molekularnych”.

Współpraca aktualna z ośrodkami za granicą

•Cambridge Electronics UK: współpraca w zakresie opracowywania skryptów neurofizjologicznych
•San Diego – UCLA: współpraca w zakresie adaptacji skali TEMPS-A
•La Yolla University: współpraca w zakresie Yowa Gambling Task
•The Cognition Group USA, UK: współpraca w zakresie badań kognitywnych oraz opracowywaniu polskich wersji testów kognitywnych z baterii Cogtest

Konferencje – wyróżnione prace

•nagroda 15th Congress European College of Neuropsychopharmacology w Barcelonie za pracę autorów: Rybakowski J.K., Borkowska A., Czerski P., Hauser J.: „Cytosolic phospholipase A2 gene polymorphism and eye movement disturbances in schizophrenia” Barcelona, 2002, European Neuropsychopharmacology, 12, suppl. 3, s. 281.