Kierownik Zakładu
prof. dr hab. n. med. Dariusz Grzanka

Kierownik Zespołu Techników
dr n. med. Paulina Antosik

Sekretariat Medyczny
(wyniki badań histopatologicznych)
Agata Spionek
tel. 52/ 585 42 07
e-mail: patomorfologia@jurasza.pl

Godziny pracy Zakładu
Laboratorium
(pn-pt: 7.00 – 16.35, sob. 8.00-12.00)
Sekretariat medyczny – wyniki
(pn-pt: 7.00 – 14.35)

Informacje o Zakładzie

Historia Zakładu Patomorfologii Klinicznej rozpoczyna się w 1947 roku. Od tego czasu nasza jednostka stanowi jeden z pionów diagnostycznych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr Antoniego Jurasza. Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów patomorfologii, diagnostów laboratoryjnych, techników, a także pracowników naukowo-badawczych gwarantując profesjonalne wykonanie zleconych usług. Procedury stosowane w naszym Zakładzie gwarantują wysoki poziom stawianych diagnoz przyczyniających się do podejmowania szybkich decyzji terapeutycznych, ważnych dla dalszego leczenia pacjentów. Wykonujemy badania terminowo, kompleksowo i z krótkim czasem oczekiwania na wynik w oparciu o szczegółowe wytyczne oraz najnowocześniejszy sprzęt medyczny.

Zakres oferowanych przez nas świadczeń obejmuje:

  • Badanie histopatologiczne materiału tkankowego (pooperacyjnego, biopsji wycinkowych, oligobiopsji endoskopowych, biopsji gruboigłowych)
  • Badanie śródoperacyjne
  • Badanie cytologiczne (cytologia ginekologiczna, cytologia płynów, materiał z biopsji cienkoigłowych)
  • Badania sekcyjne z pośmiertnym badaniem histopatologicznym
  • Barwienia histochemiczne
  • Barwienia immunologiczne
  • Barwienia immunohistochemiczne szeroki panel przeciwciał
  • Badanie ISH / SIH/ CISH
  • Badanie molekularne w kierunku mutacji: BRAF, KRAS, NRAS, EGFR
  • Konsultacje preparatów histopatologicznych

Poprzez wdrożenie odpowiednich procedur gwarantujemy:

  • kompleksowe rozpoznanie patomorfologiczne
  • konsultacje specjalistów z wieloletnim doświadczeniem
  • bezpośredni kontakt lekarzy patomorfologów z klinicystami
  • wysoką jakość przygotowanych preparatów
  • bezpieczeństwo przesyłanych elektronicznie danych i wyników badań dostępnych wyłącznie osobom upoważnionym przez zamawiającego i wykonawcę
  • archiwizacja dokumentacji medycznej (według obowiązujących przepisów akredytacyjnych)
  • wypożyczenie badań patomorfologicznych (gotowych preparatów i bloczków parafinowych)
  • miesięczny system raportowania w oparciu o zrealizowane badania

Obszary zainteresowań badawczych

Badania naukowe prowadzone w naszej jednostce dotyczą zagadnień związanych z oceną klinicznego znaczenia wybranych markerów o potencjalnej roli w patogenezie nowotworów, z szczególnym uwzględnieniem ich wartości prognostycznej oraz predykcyjnej.

Informacje dodatkowe:

Skierowania na badania patomorfologiczne:

Skierowanie na badanie histopatologiczne
Skierowanie na badanie cytologiczne
Skierowanie na badanie śródoperacyjne
Skierowanie na badanie immunologiczne
Deklaracja świadomej zgody na wykonanie badań z zakresu czynników
Skierowanie na badanie konsultacyjne
Planowane czasy uzyskania rozpoznania (…)

Zasady utrwalenia i transport materiału do badania patomorfologicznego:

Rodzaj utrwalacza i czas utrwalania materiału (…)

Zasady przekazywania/udostępniania rozpoznań patomorfologicznych oraz dokonywania ich korekty lub uzupełnienia:

Druk upoważnienia do odbioru wyników
Druk upoważnienia do odbioru wyników dla zleceniodawców
Wezwanie po odbiór wyników badań

Zasady wypożyczenia dokumentacji patomorfologicznej i materiału biologicznego

Wniosek o wypożyczenie dokumentacji badania patomorfologicznego
Upoważnienie do odbioru dokumentacji

Postępowanie w przypadku zgonu pacjenta, w tym przyjęcie zwłok do chłodni Zakładu Patomorfologii Klinicznej:

Karta identyfikująca
Skierowanie zwłok do chłodni
Karta identyfikująca – zgon poza szpitala

Postępowanie w przypadku sekcji zwłok:

Skierowanie na sekcję anatomopatologiczną
Wniosek o zwolnienie z sekcji zwłok

Zespół Zakładu Patomorfologii Klinicznej składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów patomorfologii, diagnostów laboratoryjnych, oraz techników gwarantując profesjonalne wykonanie zleconych usług. Procedury stosowane w naszym Zakładzie gwarantują wysoki poziom stawianych rozpoznań patomorfologicznych przyczyniających się do podejmowania decyzji terapeutycznych, ważnych dla dalszego leczenia pacjentów. Wykonujemy badania terminowo, kompleksowo i z krótkim czasem oczekiwania na wynik w oparciu o szczegółowe wytyczne oraz najnowocześniejszy sprzęt medyczny.

certyfikat Labquality