boss

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Serafin

Sekretariat 
tel. 52/ 585 46 80
fax 52/ 585 40 50
e-mail: kizradiol@cm.umk.pl

Rejestracja
tel. 52/ 585 46 88

Kierownik Zespołu Techników
dr n. med. Elżbieta Zawada
tel. 52/ 585 47 82

O Zakładzie

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej znajduje się na parterze głównego budynku Szpitala. W Zakładzie wykonywane są badania z zakresu rentgenodiagnostyki konwencjonalnej, radiologii zabiegowej, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego i ultrasonografii. Szpital dysponuje zintegrowanym systemem informatycznym, umożliwiającym archiwizację badań radiologicznych, tj. obrazów i wyników. Badania odbywają się na podstawie skierowania w terminie ustalonym w rejestracji Zakładu. Wyniki badań wydawane są w formie pisemnej z załączonymi obrazami na płycie CD.

Pracownie konwencjonalne

Zakład wyposażony jest w cztery pracownie konwencjonalne, w tym jedną znajdującą się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, umożliwiające wykonywanie zdjęć rentgenowskich, oraz jeden aparat typu telekomando, służący do prześwietleń z użyciem fluoroskopii. Ponadto możliwe jest wykonywanie badań przyłóżkowych za pomocą cyfrowych aparatów jezdnych. Zakład zapewnia pełen zakres konwencjonalnej  diagnostyki rentgenowskiej, poza badaniami stomatologicznymi i mammografią.

Pracownie tomografii komputerowej

Zakład dysponuje dwiema ogólnodostępnymi pracowniami tomografii komputerowej wyposażonymi w 128-warstwowe skanery, jedną pracownią TK w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz tomografem śródoperacyjnym, znajdującym się w Zespole Sal Operacyjnych. Wykonujemy pełen zakres badań tomografii komputerowej, w tym badania serca, badania perfuzyjne oraz zaawansowane badania angiograficzne.

Pracownie rezonansu magnetycznego

Zakład dysponuje dwiema ogólnodostępnymi pracowniami rezonansu magnetycznego wyposażonymi w skanery 1,5 T oraz aparatem śródoperacyjnym, znajdującym się w Zespole Sal Operacyjnych. Wykonujemy pełen zakres badań MR, w tym badania czynnościowe mózgowia, badania serca, enterografie MR, elastografie MR oraz badania w znieczuleniu ogólnym.

Pracownie radiologii zabiegowej

W Zakładzie znajduje się pracownia naczyniowa wyposażona w cyfrowy angiograf. Ponadto wyposażenie Zakładu stanowią aparaty znajdujące się w Zespole Sal Operacyjnych, w tym stacjonarny angiograf na Sali hybrydowej, dwa angiografy mobilne oraz pięć aparatów śródoperacyjnych. Wykonujemy pełen  zakres angiograficznych badań diagnostycznych oraz zabiegi wewnątrznaczyniowe, m. in. embolizacje malformacji naczyniowych wewnątrzczaszkowych i obwodowych, embolizacje i chemioembolizacje nowotworów, naczyń wewnątrzczaszkowych i obwodowych oraz implantacje stentgraftów we współpracy z Kliniką Kardiochirurgii.

Pracownie ultrasonografii

Zakład dysponuję czterema pracowniami USG, w tym dwiema dla pacjentów dorosłych, jedną dla dzieci oraz jedną dla pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.Wykonywane są konwencjonalne badania ultrasonograficzne, badania dopplerowskie, ortopedyczne oraz z użyciem środka kontrastującego.

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO ODEBRANIA WYNIKÓW 

Druk upoważnienia do odbioru badań