Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szpitala  nr 64/2020 z dniem 1 czerwca 2020 r. przywrócone zostają odwiedziny pacjentów na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1, ściśle według zasad określonych poniżej:

  • Odwiedziny u pacjentów w klinikach/oddziałach/ZOL możliwe są w godzinach 14.00 – 17.00.
  • Obowiązuje ograniczenie czasu odwiedzin do max. do 30 min.
  • Przy pacjencie może przebywać jedna osoba odwiedzająca.
  • W sali chorych oprócz pacjentów będą mogły przebywać jednoczasowo maksymalnie dwie osoby odwiedzające,  z zaleceniem zachowania dystansu od innych min 1,5 m.
  • Przed wejściem/wyjściem z sali pacjenta, jak również po zakończeniu odwiedzin w klinice/oddziale należy zdezynfekować ręce.
  • Artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do powyższych zaleceń.