Żegnamy Profesora Edmunda Nartowicza - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. Edmunda Natrowicza, wieloletniego Kierownika Katedry i Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych. Był wspaniałym lekarzem, wybitnym nauczycielem i naukowcem. Profesor urodził się w 1928 r. w Białohrudzie. Studiował na Wydziale Lekarskim AM w Gdańsku, gdzie w 1952 r. uzyskał dyplom. Specjalizował się w chorobach wewnętrznych i kardiologii. W 1966 r. uzyskał doktorat, w 1977 r. habilitację, a w 1997 r. tytuł profesora zwyczajnego. Pracę rozpoczął jako asystent najpierw w Zakładzie Farmakologii AMG, a następnie w II Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Przez wiele lat był w tym szpitalu ordynatorem III oddziału. W latach 1975-84 kierował II Kliniką Chorób Wewnętrznych w Bydgoszczy. Od 1985 r. do emerytury w 2000 r. był kierownikiem Katedry i Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych AM w Bydgoszczy. W 1972 r. zorganizował Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, który jako jedyny w regionie wszczepiał kardiostymulatory. Po wielu latach starań w kierowanej przez niego klinice w 1996 r. powstała Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, obsługująca cały region. Od 1986 roku wykonywano w tej klinice pełną kardiologiczną diagnostykę nieinwazyjną. Jeszcze w Szpitalu Wojewódzkim w 1972 roku uruchomił pierwszą w regionie i największą wówczas stację dializ. Był wieloletnim konsultantem regionalnym w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii i nefrologii. Był wiceprzewodniczącym ds. nauki AM w Gdańsku, członkiem Komisji Nefrologicznej przy Komitecie Patofizjologii Klinicznej Wydziału IV PAN, działaczem wielu organizacji lekarskich, m.in. Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a także Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Oznaczony Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.