Żegnamy Profesora Zdzisława Kruszyńskiego - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 24 sierpnia 2015 roku zmarł w Poznaniu, w wieku 71 lat Prof. dr hab. n.med. Zdzisław Kruszyński, wieloletni Ordynator Oddziału Intensywnej Terapii Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Poznaniu (1977-1985) oraz Kierownik Zakładu Anestezjologii w Położnictwie i Ginekologii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej w Poznaniu (1986-2002), twórca Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej w Bydgoszczy (1986-1997). Mentor, Nauczyciel i Współpracownik kilku pokoleń anestezjologów poznańskich, bydgoskich i warszawskich. Profesor Kruszyński ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu w 1967 roku. Kolejne szczeble kariery naukowej i zawodowej zdobywał w tamtejszej Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM, zajmując stanowiska adiunkta (1977-1985), docenta (od 1985), a od 1993 roku – profesora. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych otrzymał w 1993 roku. Pan Profesor pełnił przez 2 kadencje funkcję Sekretarza Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a w latach 1983-1989 był jego Przewodniczącym. W 1988 roku z Jego inicjatywy powstał Oddział Bydgoski PTAiIT, którego był Przewodniczącym do roku 1997. Profesor Kruszyński przez wiele lat pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, najpierw dla województwa kaliskiego, następnie regionu bydgoskiego oraz województwa Kujawsko-Pomorskiego. Współtworzył wydarzenia naukowe i edukacyjne z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, także jako wykładowca podyplomowych kursów organizowanych przez Uczelnie Medyczne w Poznaniu, Bydgoszczy, Krakowie oraz Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Swoją pracę naukową ukierunkował przede wszystkim na problematykę patofizjologii i leczenia ostrej niewydolności oddechowej, zagadnienia anestezjologii w kardiochirurgii dziecięcej oraz anestezjologii i intensywnej terapii położniczej.

Pogrzeb odbędzie się 28 sierpnia 2015 roku o godzinie 14.00 na cmentarzu przy ul. Jasna Rola w Poznaniu.