Żegnamy Profesora Zygmunta Mackiewicza - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Z żalem zawiadamiamy o śmierci prof. dr hab. n. med. Zygmunta Mackiewicza. Profesor Zygmunt Mackiewicz urodził się na Litwie. W roku 1955 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Pracę rozpoczął w Śremie w Szpitalu Powiatowym, następnie pracował w I Klinice Chirurgicznej AM w Poznaniu. Stopień doktora medycyny uzyskał w roku 1964 a doktora habilitowanego w roku 1977 na Wydziale Lekarskim AM w Poznaniu. W 1988 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Od roku 1977 był pracownikiem Akademii Medycznej w Gdańsku, obejmując kierownictwo Kliniki Chirurgii II Wydziału Lekarskiego AM w Gdańsku, filii w Bydgoszczy. W tym okresie pełnił również funkcję prodziekana Wydziału Lekarskiego. Od roku 1984, po utworzeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Profesor Zygmunt Mackiewicz był kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń. W latach 1984 – 1990, przez dwie kolejne kadencje, pełnił funkcję Prorektora ds. Studenckich. W latach 1983-1984 Pan Profesor był prezesem Sekcji Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich, a w latach 1997-1999 prezesem Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz organizatorem Kongresu Chirurgów Polskich w Bydgoszczy. Pan Profesor był założycielem i wieloletnim prezesem Polsko-Francuskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Członkiem honorowym Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, College Francais de Pathologie Vasculaire. Pan Profesor Zygmunt Mackiewicz odznaczony był między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta, Odznaką Gloria Medicinae, a w roku 2013 został Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odszedł od nas szlachetny, mądry i prawy człowiek, wspaniały lekarz, współtwórca Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, wieloletni, ceniony nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń młodzieży i lekarzy chirurgów, promotor wielu prac doktorskich i habilitacyjnych oraz autor wielu prac naukowych. Chirurgia, szczególnie ogólna i naczyniowa, była całym życiem Pana Profesora i to jej rozwojowi w pełni się poświęcił.