1% podatku dochodowego na rzecz Koła Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Mamy nadzieję, że i w tym roku nie zapomną Państwo o dzieciach, chyba najbardziej poszkodowanych przez los – dzieciach z chorobami nowotworowymi. Leczenie w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Jurasza jest wprawdzie bezpłatne, ale stale niezbędne jest wsparcie Kliniki w sprzęt, a rodzin pacjentów w inne rodzaje pomocy: zakup leków w przypadku leczenia ambulatoryjnego (pamiętajmy, że leczenie białaczki trwa blisko 2 lata, z tego około 18 miesięcy w domu); dowóz na cykle leczenia w szpitalu czy remont pokoju dziecinnego. Te zadania stara się wypełniać Koło Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową przy Kujawsko-Pomorskim Oddziale Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Wspomóż Klinikę przekazując 1% podatku dochodowego na rzecz Koła Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową – to nic (!!!) nie kosztuje. Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdy podatnik – osoba fizyczna może w zeznaniu rocznym (PIT-28, PIT-36, PIT-37) pomniejszyć kwotę należnego podatku o darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego, odpowiadającą 1% należnego podatku. Nie trzeba nawet samodzielnie przekazywać tej kwoty – jeśli tylko wyrazisz taką wolę, zajmie się tym Urząd Skarbowy. Przekazując 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego nie zwiększają Państwo wielkości swojego podatku, a tylko decydują, przez kogo ma być wydany.

Krok po kroku, czyli… jak to zrobić?
1. W rocznym zeznaniu podatkowym (np. PIT-36 lub PIT-37) za rok 2010, w robryce „Nazwa OPP” należy wpisać Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny
2. W rubryce „Numer KRS” podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000298217
3. Wpisać 1% kwoty należnego podatku (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół)
4. Należny do zapłacenia podatek pomniejszamy o wyliczoną kwotę.
5. Aby Państwa darowizna wpłynęła właśnie na Koło, prosimy uściślić powyższe dane. W rubrykę „Informacje uzupełniające” prosimy wpisać nazwę Koła: 1% dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Koło Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową w Bydgoszczy.
6. Jeżeli nie chcecie pozostawać anonimowi i uzyskać nasze podziękowania, można zaznaczyć tuż obok w formularzu zgodę na przekazanie nam danych podatnika.
7. I to wystarczy! Resztę załatwi Urząd Skarbowy bez dodatkowych kosztów!