Profesor Jacek Kubica nowym Dziekanem Wydziału Lekarskiego CM UMK - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Miło nam poinformować, że nowym Dziekanem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum wybrany został prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica. Pan Profesor jest specjalistą w dziedzinie kardiologii inwazyjnej i chorób wewnętrznych. W 2000 r. zaczął pracę na ówczesnej Akademii Medycznej w Bydgoszczy i został kierownikiem Katedry i Kliniki Kardiologii. Tę funkcję pełni do dziś. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.Od 2003 roku pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii. Obowiązki Dziekana Wydziału Lekarskiego obejmie z początkiem nowego roku akademickiego.