10 lat Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii w Szpitalu Jurasza - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

2 stycznia 2012 roku otwarto w naszym szpitalu Klinikę Chirurgii Naczyniowej i Angiologii. Powstała ona w wyniku przejścia zespołu chirurgów naczyniowych z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. W skład kliniki wchodzą dodatkowo Poradnia Chirurgii Naczyń i Poradnia Stopy Cukrzycowej oraz Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych, którą kieruje prof. dr hab. med. Maria Szewczyk. W klinice wykonywany jest pełen zakres procedur chirurgii naczyniowej wraz z szerokim wachlarzem zabiegów wewnątrznaczyniowych. Rocznie hospitalizowanych jest około 1200 chorych i wykonywanych prawie 1000 zabiegów operacyjnych, z czego około 70 proc. zabiegów stanowią operacje wewnątrznaczyniowe. Wykonywane od momentu powstania kliniki zabiegi wszczepiania stentgraftów z powodu tętniaka aorty brzusznej osiągnęły obecnie liczbę 120 operacji rocznie. Dwunastego listopada 2015 r. wszczepiony został pierwszy w Polsce stentgraft nowej generacji InCraft o najmniejszej średnicy przekroju systemu wprowadzającego, co otworzyło możliwość całkowicie przezskórnego wszczepiania takich protez do tętniaków, jeszcze bardziej zmniejszając uraz i pozwalając obniżyć, i tak już niskie, ryzyko powikłań okołooperacyjnych. Od 2014 r. wprowadzono także leczenie wewnątrznaczyniowe tętniaków aorty piersiowo-brzusznej z użyciem stentgraftów fenestrowanych i branchowanych. Takich operacji wykonuje się w klinice 40–50 rocznie, co stawia nas w gronie trzech wiodących na tym polu ośrodków w kraju. W roku 2020 dokonano implantacji nowego stentgraftu branchowanego z tzw. rękawkami wewnętrznymi o nazwie E-nside i zespół Kliniki został zaproszony do europejskiego badania klinicznego tych stentgraftów jako jedyny ośrodek w Polsce. W roku 2021, po raz pierwszy w naszym regionie wszczepiono u chorego z rozwarstwieniem łuku aorty specjalnie skonstruowany stentgraft zabiezpieczający rozwarstwienie i umożliwiający rewaskularyzację odchodzących od łuku naczyń. Zespół Poradni Leczenia Ran Przewlekłych i Kliniki Chirurgii Naczyniowej uzyskał w roku 2015 bardzo znaczący grant naukowy z NCBiR na prowadzenie badań nad tropokolagenem w ranach przewlekłych u chorych z owrzodzeniem goleni, w ramach projektu „Collran“. Pozwoliło to na zakupienie unikatowej aparatury termowizyjnej i skanerów 3D do oceny ran przewlekłych.  W roku 2020 uzyskano kolejny grant z NCBiR  w ramach projektu „SANCOLL”  na zastosowanie tropokolagenu rybiego w formie opatrunku bezpośrednio na ranę. Stawia to zespół Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii w czołówce ośrodków zajmujących się leczeniem ran przewlekłych w kraju. Aktualnie Katedrę i Klinikę Chirurgii Naczyniowej stanowi 12 lekarzy, 26 pielęgniarek, 4 sekretarki, 3 opiekunów medycznych i 2 sanitariuszy. Zespół lekarski i pielęgniarski systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. W roku 2021 dr. med. Arkadiusz Migdalski uzyskał stopień dr habilitowanego i został mianowny na prof. CM UMK. Dodatkowo w zespole lekarskim 4 osoby posiadają stopień dr n med., 9 osób posiada specjalizację z chirurgii naczyniowej, w trakcie specjalizacji jest 1 osoba i 2 osoby są rezydentami. W zespole pielęgniarskim 16 osób posiada stopień mgr, 20 osób legitymuje się posiadaniem specjalizacji chirurgicznej i po trzy osoby są w trakcie studiów magisterskich oraz specjalizacji. Wszystkim członkom naszego zespołu składamy serdeczne podziękowania za dotychczasową trudną i wymagającą wielu wyrzeczeń pracę na rzecz chorych naczyniowych i społeczności naszego Szpitala oraz życzymy dalszych możliwości realizacji swoich planów zawodowych i prywatnych.

10 lat Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii w Szpitalu Jurasza zdjęcie grupowe