Odbiór dokumentacji medycznej z lat 1996-2001 - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Informujemy, że z uwagi na przystąpienie przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza do niszczenia dokumentacji medycznej (historii chorób) pacjentów hospitalizowanych w latach 1996-2001 w ówczesnym Państwowym Szpitalu Klinicznym i Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, istnieje możliwość odbioru oryginału dokumentacji w terminie do 28 lutego 2022 r. Dokumentacja może zostać wydana pacjentowi lub osobie upoważnionej przez niego pisemnie (czytelny podpis ze wskazaniem dowodu osobistego). Termin odbioru należy uzgodnić z pracownikiem archiwum pod nr tel. 52/ 585 4168.