21 września Światowym Dniem Alzheimera - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Hasłem tegorocznego Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera, podobnie jak w zeszłym roku, jest „Pamiętaj o mnie”. Szacuje się, że w Polsce żyje ponad 500 tysięcy osób zmagających się na co dzień z objawami otępienia, w tym ponad 300 tysięcy spowodowanymi chorobą Alzheimera, często jednak bez rozpoznania choroby, bez wiedzy i pomocy najbliższej rodziny, bez wsparcia lekarzy, najbliższego otoczenia. Choroba nie powinna być wyrokiem. Można z nią żyć, pod warunkiem, że inni rozumieją, na czym polega i jak mogliby pomóc radzić sobie z problemami, które stwarza dla chorego i jego bliskich. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera apeluje do członków i sympatyków organizacji alzheimerowskich, aby angażowali się w obchody: dzielili się własnymi wspomnieniami lub wspominali swoich bliskich. Można to zrobić korzystając z #RememberMe #WAM2016.

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera