Rajd rowerowy z okazji Światowego Dnia Serca - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

9 października 2016 o godz. 10:00 na bydgoskim Starym Rynku wystartuje Rajd rowerowy z okazji Światowego Dnia Serca. Organizatorem rajdu jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Bydgoski, które włącza się w kampanię społeczną – „Dbaj o serce”. W ramach akcji organizatorzy przewidują również szereg innych działań, takich jak: porady lekarskie i dietetyczne, badania profilaktyczne oraz konkursy z nagrodami. Celem kampanii jest budowanie świadomości społecznej na temat wartości zdrowia i jego profilaktyki, a także zwrócenie uwagi na rolę interakcji międzypokoleniowej w budowaniu i utrwalaniu zdrowego stylu życia tj. podnoszeniu świadomości dorosłych Polaków na temat wpływu zachowań prozdrowotnych na edu­kację młodego pokolenia, ale również pro­mowaniu postaw nakierowanych na umoc­nienie i polepszenie jakości zdrowia, gdzie wzór do naśladowania mogą stanowić do­brze wyedukowana młodzież i dzieci.

Szczegółowe informacje.