500 przeszczepień szpiku kostnego u dzieci - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

W Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii wykonano 500. przeszczep szpiku kostnego u dzieci. Pierwszy zabieg miał miejsce 8 października 2003 r. Zespół Kliniki wykonał wówczas przeszczepienie szpiku allogenicznego od dawcy rodzinnego, pacjentce z ostrą białaczką limfoblastyczną. W następnym roku wykonano pierwsze przeszczepienie autologiczne, a w 2007 r. pierwsze przeszczepienie od dawcy niespokrewnionego, od razu zagranicznego. W 2008 r. po raz pierwszy przeszczepiono krew pępowinową, a od 2013 r. w terapii komórkowej stosowane również komórki mezenchymalne. Jako pierwsi w Polsce: w 2005 r. wprowadziliśmy stosowanie czynnika wzrostu keratynocytów u dzieci; w 2012 r. przeprowadziliśmy przeszczepienie haploidentyczne z chemioterapią poprzeszczepową; w 2020 r. zastosowaliśmy terapię allogenicznymi limfocytami cytotoksycznymi.

Jesteśmy jedynym ośrodkiem pediatrycznym przeszczepiającym komórki krwiotwórcze w Polsce północnej. Już od 2004 r. są u nas leczeni pacjenci z innych ośrodków onkologicznych w Polsce, a od 2015 r. rozpoczęliśmy program przeszczepów niespokrewnionych dla dzieci z Ukrainy. W ramach tej współpracy, prof. Styczyński był jednym z członków zespołu prowadzącego szkolenie lekarzy ukraińskich w latach 2019-2020 i odwiedził ośrodek transplantacyjny w Kijowie.

Od 10 lat liczba przeszczepień w skali rocznej plasuje nas pod względem aktywności na drugim miejscu wśród ośrodków pediatrycznych. Leczymy pacjentów ze wszystkich województw Polski północnej i środkowej. Dawcy szpiku, a także krew pępowinowa dla naszych pacjentów pochodzą z Polski, Europy i USA. Jednocześnie zajmujemy się pobieraniem komórek krwiotwórczych do transplantacji od zdrowych dawców dla pacjentów w Polsce i na świecie.

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych jest jedyną dziedziną medycyny, która dosłownie przekracza granice państw i jest możliwa dzięki dobrowolnemu udziałowi dawców i współpracy międzynarodowej. Metoda ta najbardziej ingeruje w układ immunologiczny pacjenta, zmieniając go podobnie, jak w terapii genowej: zmienia się DNA komórek krwi, zmienia się grupa krwi, a pacjent zazwyczaj odzyskuje zdrowie. Równolegle prowadzona jest walka z resztkową chorobą nowotworową (tzw. MRD, minimal residual disease), z powikłaniami immunologicznymi (choroba „przeszczep przeciwko gospodarzowi”), zakażeniami i powikłaniami narządowymi.

Najbliższe lata przyniosą intensywny rozwój terapii komórkowych, który będzie uzupełniał lub zastępował obecne technologie transplantacyjne. Dalsza poprawa wyników leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi oraz nienowotworowymi, wymagającymi terapii komórkowych, będzie związana z indywidualizacją leczenia i z precyzyjnym określaniem celu działania leków i komórek. Aktywnie współpracujemy z organizacjami i ośrodkami europejskimi. Obecnie przygotowujemy się do terapii CAR-T i jesteśmy jedynym ośrodkiem pediatrycznym w zwycięskim konsorcjum CAR-NET w konkursie Agencji Badań Medycznych.

Wykonanie 500 transplantacji było możliwe dzięki ofiarnej pracy wszystkich lekarzy, pielęgniarek i personelu pomocniczego Kliniki i Szpitala Uniwersyteckiego nr 1, pomocy Dyrekcji Szpitala, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Pomaga nam też stała współpraca z innymi ośrodkami onkohematologii dziecięcej, kierującymi do nas swoich pacjentów oraz ciągła wymiana doświadczeń. Pozwoliło to na osiągniecie pełnego zakresu transplantacji i rozwijanie nowych terapii komórkowych.

500 przeszczepień szpiku kostnego u dzieci, odebranie nagrody