Ostatnie pożegnanie – prof. dr hab. Stanisław Betlejewski (1933-2021) - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. Stanisława Betlejewskiego – pierwszego Kierownika Kliniki Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy w latach 1984-2004, Prorektora ds. Klinicznych i Szkolenia Podyplomowego Akademii Medycznej w Bydgoszczy w latach 1984-1990. Żegnamy wybitnego Lekarza, Uczonego, Nauczyciela akademickiego, który wniósł olbrzymi wkład w rozwój polskiej laryngologii oraz w kształcenie kadr medycznych.