Szukaj

Zapraszamy do lektury dwóch publikacji

Pierwsza z proponowanych książek to nowoczesny podręcznik wydany pod redakcją naukową prof. Tomasza Drewy FEBU i dr. Kajetana Juszczaka FEBU. Powstał z myślą o studentach medycyny, stażystach i adeptach sztuki urologicznej, którzy chcą w sposób kompleksowy poszerzyć swoją wiedzę. Zawiera najważniejsze wiadomości, istotną wiedzą, definicje, schematy oraz wyjątkowy materiał ilustracyjny w tym zdjęcia i grafiki. Druga proponowana pozycja to opracowanie anglojezyczne Textbook of Urology pod redakcją naukową Petera Nyirady MD, PhD, DSc, FEBU, profesora Uniwersytetu w Szeged. Zawiera szereg artykułów naukowych dotyczących urologii. Zapraszamy do lektury.

Honorary HUA

Profesor Tomasz Drewa w Węgierskim Towarzystwie Urologicznym

W dniu 18.10.2018 r., podczas trwania 23 Kongresu Węgierskiego Towarzystwa Urologicznego Profesor Tomasz Drewa otrzymał tytuł członka honorowego tego Stowarzyszenia na wniosek Prof. Petera Nyirady, kierownika Kliniki Urologii Uniwersytetu Semmelweisa w Budapeszcie.

3

Operacja z użyciem modelu 3D

W dniu 10.09.2018 przeprowadzono w Klinice Urologii usunięcie guza nerki z wykorzystaniem nawigacji śródoperacyjnie w oparciu o model 3D chorego narządu. Jest to przełomowa technologia rozwijana dzięki współpracy z Zakładem Inżynierii Biomedycznej UTP kierowanym przez pana prof. Tomasza Topolińskiego. Częściowa resekcja nerki wraz z guzem nowotoworowym wymaga precyzyjnego rozpoznania anatomii, tak aby nie uszkodzić zdrowych struktur narządu. Model 3D uzyskany na bazie obrazu tomografii komputerowej przestawia przestrzenne ułożenie naczyń krwionośnych, konfigurację układu kielichowo- miedniczkowego i głębokość naciekania guza.  Możliwość śródoperacyjnej analizy tych parametrów przez urologa ułatwia skuteczne przeprowadzenie operacji i zmniejsza ryzyko powikłań. Metody komputerowej nawigacji śródoperacyjnej będą nadal rozwijana przy współpracy z UTP w naszej Klinice. Zabieg został przeprowadzony techniką laparoskopową przez pana prof. Tomasz Drewę. Model 3D wykonał pod kierunkiem pana prof. Tomasza Topolińskiego student Maciej Gniadek.

logo

Prof. Tomasz Drewa we władzach Polskiego Towarzystwa Urologicznego

48. Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Katowicach, zakończyliśmy Walnym Zgromadzeniem Członków Polskiego Towarzystwa Urologicznego, którzy uchwalili Zarząd Główny PTU na kolejną kadencję. Dotychczasowy Zarząd jednogłośnie został wybrany na drugą kadencje. Prof. Tomasz Drewa pełni funkcję Vice Prezesa Zarządu Głównego PTU oraz Przewodniczącego Komitetu Naukowego PTU.

Profesor Tomasz Drewa dumny z pracy swojego zespołu endoskopowego, dr med. Jaunusz Tyloch w środku i dr Cezary Kobajło. W tle jedna z najnowocześniej wyposażonych pracowni urologii endoskopowej w regionie.

Oczekiwany postęp w leczeniu kamicy nerkowej –  Dziękujemy naszym urologom

W październiku 2017 roku wychodząc naprzeciw potrzebom naszych pacjentów z wspólnej inicjatywy prof. Zbigniewa Włodarczyka (Kierownik Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej) i prof.  Tomasza Drewy przeprowadzono zabieg usunięcia kamieni nerkowych z nerki przeszczepionej. Jest to rzadko wykonywana procedura zarezerwowana jedynie dla dysponujących dużym doświadczeniem centrów urologicznych. Od teraz cierpiący na kamice nerkową pacjenci po przeszczepie nerki mogą odbyć skutecznie leczenie w Bydgoszczy. Zabieg wykonał dr Cezary Kobajło pod bacznym nadzorem swojego mentora dr Janusza Tylocha, który już w latach 80, jako pierwszy w regionie, wprowadził nowoczesne endoskopowe sposoby leczenia kamicy nerkowej. Szkoła endoskopii i ultrasonografii urologicznej zapoczątkowana przez dr Janusza Tylocha wytycza do teraz standardy leczenia i diagnozowania chorób układu moczowego. Cieszymy się, że pacjenci mogą korzystać z bogatego doświadczenia klinicznego Doktora.

Profesor Tomasz Drewa wraz z doktorem Michałem Bryczkowskim po zakończonej sukcesem operacji.

Nowa operacja w Klinice Urologii

W dniu 30 października w naszej Klinice Prof. Tomasz Drewa wraz  Dr. Michałem Bryczkowskim przeprowadzili  pierwszą w Bydgoszczy i w regionie  laparoskopową adenomektomię (usunięcie przerośniętego obszaru prostaty-gruczolaka). Dołączyliśmy do elity klinik w Europie, w których wykonuje się ten rodzaj zabiegu. Krótki okres hospitalizacji i rekonwalescencji oraz niewielkie dolegliwości bólowe w okresie pooperacyjnym pozwalają pacjentom szybko zapomnieć o leczeniu i powrócić do pełnej sprawności fizycznej. Konsekwentnie realizowaną wizją Prof. Drewy jest uczynienie z Kliniki Urologii Szpitala Jurasza nowoczesnego ośrodka urologicznego tak aby nasi pacjenci bez opóźnień mogli korzystać z najnowszych osiągnięć urotechnologii. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

Profesor Tomasz Drewa w trakcie wykładu

Inspirujący wykład prof. Drewy w Pilźnie

W dniu 19 października prof. Tomasz Drewa w ramach konferencji CEM (Central Europen Meeting) Europejskiego Towarzystwa Urologicznego w Pilznie przeprowadził inspirujący wykład zatytułowany ‘Role of scientific journals  journals in education and research in 21st century” – “Rola urologicznych czasopism naukowych w nauce i badaniach w 21 wieku”.

Prof. Drewa łączy w swojej pracy działalność naukową z bogatym doświadczeniem z zakresu chirurgii laparoskopowej i robotycznej, której w Polsce jest pionierem. Na konferencji prof. Drewa udzielał błyskotliwych rad i wskazywał kierunki dalszego rozwoju Urologii w Europie i na świecie.

7

Przełomowa operacja

W dniu w 12.06.2017 w ramach corocznego Kongresu Naukowego PTU Prof. Drewa wykonał pierwsze w Polsce transmitowane na żywo usunięcie pęcherza moczowego z powodu raka przy użyciu systemu Da-Vinci. Serdecznie gratulujemy historycznego sukcesu!!!

Resized_20170804_093311

Druk Nerek 3D

Od lipca 2017 przy współpracy z UTP uruchomiliśmy pilotażowy program trójwymiarowego druku nerek z guzem nowotworowym. Trójwymiarowy model chorej nerki ułatwi pacjentowi pełne zrozumienie sposobu leczenia, który polega na usunięciu guza z zachowaniem zdrowego miąższu nerki tzw. częściowa nefrektomia.