Marzec dla słuchu – II edycja

3 marca obchodzimy Światowy Dzień Słuchu – globalne wydarzenie zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia, mające na celu rozpowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat profilaktyki słuchu oraz promowanie dobrych nawyków pomagających dbać o słuch i zmniejszyć ryzyko jego utraty. Według raportu WHO problemy ze słuchem stały się obecnie schorzeniem cywilizacyjnym i dotykają coraz młodszych grup wiekowych.

Pilny komunikat dla Pacjentów

W związku z planowanym na dzień 9 lutego ogólnopolskim protestem rolników, informujemy, że w tym dniu mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do świadczeń zdrowotnych udzielanych w naszym szpitalu oraz w poradniach specjalistycznych z powodu możliwych braków w dostępności kadry medycznej. Pacjentom, którym w tym dniu nie będą udzielone zaplanowane świadczenia, zostanie wyznaczona wizyta w najbliższym wolnym terminie.

Uroczyste otwarcie Kliniki Kardiochirurgii po zakończonej modernizacji

6 lutego została uroczyście otwarta Klinika Kardiochirurgii. Kompleksowa modernizacja bloku operacyjnego umożliwiła utworzenie najnowocześniejszej w Europie hybrydowej sali operacyjnej. Doposażono również klinikę w nowoczesną aparaturę medyczną. Funkcjonalność sali hybrydowej wyposażonej w m.in. w angiograf, przeznaczony do wysokospecjalistycznych operacji serca, pozwoli na łączenie różnych specjalności i stosowanie różnych metod leczenia, mniej inwazyjnych i mniej obciążających dla pacjentów.

Ogólnopolski Dzień Transplantacji

26 stycznia obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Transplantacji w rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki w Polsce, który został przeprowadzony w I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie, w 1966 roku. Celem tego dnia jest upowszechnienie idei transplantacji w społeczeństwie, pobudzenie i rozwijanie aktywności donacyjnej oraz podnoszenie świadomości społecznej w obszarze transplantologii. W 2023 r. w naszym Szpitalu przeszczepiono 36 nerek,

Pierwsze operacje endoprotezoplastyki stawu biodrowego z wykorzystaniem implantów typu CUSTOM MADE

Informujemy, że zespół lekarzy z Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, pod kierownictwem dr hab. n. med. Jana Zabrzyńskiego, prof. UMK, wykonał pierwsze operacje endoprotezoplastyki stawu biodrowego z wykorzystaniem implantów CUSTOM MADE. Endoproteza stawu biodrowego uważana jest za jedno z największych osiągnięć medycyny ubiegłego stulecia. Endoprotezoplastyka stawu biodrowego jest zabiegiem operacyjnym mającym na celu zastąpienie naturalnego stawu,

Nowy Kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej

1 stycznia 2024 r. Dyrektor Szpitala Jacek Kryś powołał na stanowisko Kierownika Kliniki Medycyny Ratunkowej lek. Macieja Chudasia. Lek. Maciej Chudaś ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w roku 1998. Następnie w 1999 r. ukończył staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. W roku 2010 ukończył specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej,

Odbiór dokumentacji medycznej z 2003 r.

Informujemy,że z uwagi na przystąpienie do niszczenia dokumentacji medycznej (historii chorób) pacjentów hospitalizowanych w 2003 r., w ówczesnym Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy, istnieje możliwość odbioru oryginału dokumentacji w terminie do 15 marca 2024 r. Dokumentacja może zostać wydana pacjentowi lub osobie upoważnionej przez niego pisemnie (czytelny podpis ze wskazaniem dowodu osobistego).Termin odbioru należy uzgodnić z pracownikiem archiwum pod nr.

Informacja dla Pacjentów

Uprzejmie informujemy, że dzień 5 stycznia 2024 r. (piątek) w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza jest dniem wolnym od pracy – za przypadający w sobotę 6 stycznia 2024 r. dzień świąteczny. W związku z powyższym, administracja szpitala, poradnie specjalistyczne (w tym rejestracja) i pracownie diagnostyczne będą w tym dniu NIECZYNNE.

Nowa Konsultant Wojewódzka w dziedzinie fizjoterapii

Miło nam poinformować, że 27.11.2023 r.,  dr n. o zdr. Anna Lewandowska została powołana na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii. Pani dr Anna Lewandowska jest absolwentką kierunku fizjoterapia, ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Klinice Rehabilitacji,

Podpisanie umowy na remont Kliniki Kardiochirurgii

11 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu uroczyście przekazano umowy o dofinansowanie projektów beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)  w ramach którego wsparcie – łącznie prawie 60 mln złotych – jest przeznaczone głownie na zakup sprzętu medycznego i modernizację kujawsko-pomorskich szpitali. Najwyższe przekazane wsparcie w kwocie 17 mln złotych trafiło do naszego szpitala. Zostało przeznaczone na kompleksową modernizację bloku operacyjnego kliniki kardiochirurgii oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej.