Bezpieczna krew ratuje życie przyszłym matkom - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

14 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Dzień ten został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 2004 roku w celu upamiętnienia urodzin Karla Landsteinera, który to w 1901 roku odkrył grupy krwi. Austriacki lekarz za swoją pracę w 1930 roku otrzymał Nagrodą Nobla. Hasło tegorocznej kampanii brzmi: BEZPIECZNA KREW RATUJE ŻYCIE PRZYSZŁYM MATKOM (tłumaczenie własne). W tym roku akcja ma zwiększyć świadomość ludzi w następującym temacie: dlaczego tak ważne jest zapewnienie we wszystkich krajach w odpowiednio krótkim czasie dostępu do bezpiecznej krwi jak i jej składników. Ma nam uzmysłowić w jaki sposób taki dostęp może zapobiec śmierci przyszłych matek. Światowa Organizacja Zdrowia zachęca wszystkie państwa, a także swoich krajowych i międzynarodowych partnerów do opracowywania planów działania na rzecz zapewnienia bezpiecznych i szybkich transfuzji krwi, które to zapobiegały by w znacznym stopniu występowaniu zgonów matek w wyniku powikłań ciążowych. Powyższe działania mogą obejmować organizowanie wydarzeń, spotkań okolicznościowych, publikację artykułów w czasopismach naukowych zarówno regionalnych, krajowych czy też międzynarodowych a także zachęca do podjęcia innego typu działań, które mogłyby pomóc w promowaniu przewodniej idei tegorocznej kampanii Światowego Dnia Dawców Krwi. Co roku, 14 czerwca, wiele państw na całym globie obchodzi Światowy Dzień Dawców Krwi. To wydarzenie ma zwiększyć wiedzę wśród ludzi na temat jak bardzo potrzebnym i niezastąpionym lekiem jest krew oraz jak ważne jest zapewnienie dostępu do niej. Święto to jest też okazją do złożenia podziękowań na ręce wszystkich honorowych dawców, którzy oddając dobrowolnie i nieodpłatne krew ratują innym ludziom zdrowie a nawet życie.
Źródło: www.krwiodawcy.org