IV Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Chirurgicznego - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

W dniach 21-22 maja 2014 roku w Bydgoszczy za murami hotelu City odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego. Organizatorem Konferencji było Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CM UMK w Bydgoszczy oraz dodatkowo OIPiP w Bydgoszczy i Katedra i Zakład Muzykoterapii CM UMK. Tym razem hasłem przewodnim Konferencji było: „Wyzwania i trendy w specjalistycznej opiece nad chorym w chirurgii ogólnej i naczyniowej”. Patronat Honorowy nad Konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Andrzej Tretyn oraz Prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. dr hab. Jan Styczyński. Tegoroczna Konferencja, podobnie jak trzy wcześniej zorganizowane cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zaszczyciło nas swoją obecnością ponad 300 uczestników z całej Polski. Gośćmi honorowymi Konferencji byli m.in. Pani dr Barbara Kot- Doniec- Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Pani prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK, Prezes Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego Pani prof. Eugenia Gospodarek, Gościem honorowym był też prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień – Prezes Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii. Gościliśmy także przedstawicieli Urzędu Miasta w osobie Pani Wiceprezydent Elżbiety Rusielewicz, Jego Ekscelencję ks. Biskupa Jana Tyrawę. Konferencja tradycyjnie miała charakter interdyscyplinarny, zgromadziła przede wszystkim pielęgniarki zainteresowane tematyką chirurgiczną i naczyniową. W konferencji uczestniczyli również lekarze, rehabilitanci zainteresowanie opieką nad chorym po operacji i z raną przewlekłą. W trakcie Konferencji odbyło się sześć interesujących sesji i wygłoszono 43 referaty. Prelegenci pochodzili z 46 ośrodków oraz z siedmiu Uniwersytetów Medycznych z Polski.