Certyfikaty ISO z pięciu norm - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Przeprowadzony w naszym szpitalu w grudniu 2022 r. audyt recertyfikujący w zakresie  czterech norm ( ISO 9001 – zarządzanie jakością, ISO 14001 – zarządzanie środowiskowe, ISO 27001 – zarządzanie bezpieczeństwem informacji, ISO 45001 – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy) oraz audyt certyfikujący nowej normy ISO 22301 – zarządzanie ciągłością działania, zakończył się uzyskaniem przez nasz szpital pięciu Certyfikatów ISO. Audyt zewnętrzny przeprowadzony został przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.  Audytem objęto cały szpital, w tym losowo wybrane obszary medyczne, diagnostyczne, administracyjne oraz techniczne. W podsumowaniu wyników jako „mocne strony” szpitala audytorzy podkreślili, m. in. zaangażowanie pracowników we wdrażanie i realizację wymagań systemów zarządzania opartych na normach ISO, sprawowanie nadzoru nad jakością dostarczanych usług przez podmioty zewnętrzne oraz wdrażanie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta.