Czy to przełom w leczeniu ciężkiej postaci COVID-19? - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

16 stycznia w Journal of American College of Cardiology opublikowano wyniki badania IMPACT SIRIO-5. To randomizowane badanie kliniczne przeprowadzone pod kierunkiem prof. Jacka Kubicy i prof. Eliano Navarese testowało hipotezę, że inhibitory PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin 9) – leki stosowane w leczeniu zaburzeń lipidowych, są także skuteczne w leczeniu pacjentów z burzą cytokinową w przebiegu COVID-19. Ta ciężka postać zakażenia SARS-CoV-2 obarczona ok. 50% śmiertelnością stanowi od początku pandemii największe wyzwanie dla lekarzy. Badacze wykazali, że jednorazowe podanie inhibitora PCSK9 (evolocumab) wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka zgonu lub konieczności intubacji aż o 30% w porównaniu z placebo. W grupie pacjentów ze szczególnie nasiloną reakcją zapalną śmiertelność była niższa w grupie aktywnie leczonej o 37,5%. Tak wysokiej skuteczności leczenia nie odnotowano dotąd w przypadku żadnego z dotychczas testowanych leków. Te wyniki potwierdziły opublikowane kilka miesięcy wcześniej założenia badania IMPACT SIRIO-5. Badacze uważają, że inhibitory PCSK9 mogą stanowić nową ścieżkę terapeutyczną obok obecnie zalecanych metod leczenia COVID-19 o ciężkim przebiegu. Jednak badanie IMPACT SIRIO-5 zaplanowano i przeprowadzono jako pilotaż sprawdzający hipotezę w grupie 60 chorych. Dlatego, aby jednoznacznie i twierdząco odpowiedzieć na pytanie „Czy to przełom w leczeniu ciężkiej postaci COVID-19?” konieczne jest potwierdzenie tych wyjątkowo zachęcających wyników w większej populacji (wg wyliczeń autorów ok. 300) pacjentów. Tę opinię podzielają autorzy artykułu redakcyjnego (Sascha Goonewardena, University of Michigan i Robert Rosenson, Mount Sinai Icahn School of Medicine, New York City) komentujący badanie przeprowadzone w Collegium Medicum UMK na łamach Journal of American College of Cardiology. Publikacja wyników badania IMPACT SIRIO-5 spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem międzynarodowych agencji informacyjnych – w ciągu zaledwie 2 dni od publikacji wywiady z autorami oraz komentarze innych naukowców ukazały się w: TCTMD Daily News, MEDPAGE TODAY, CRT online News, Tittle Press, Les Actualites.

Przeprowadzenie badania IMPACT SIRIO-5 było możliwe dzięki osobistemu zaangażowaniu członków personelu medycznego Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza oraz Szpitala Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmunologii w Bydgoszczy leczących chorych na COVID-19. Badanie to w całości było finansowane ze środków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.