Co zaskakującego można znaleźć w przewodzie pokarmowym u dzieci? - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

15 stycznia 2014 r. o godz. 18:00 zapraszamy na wykład „Co zaskakującego można znaleźć w przewodzie pokarmowym u dzieci?” w ramach cyklu ogólnodostępnych wykładów popularnonaukowych „Medyczna Środa”. Stosunkowo częstymi zdarzeniami u dzieci są połknięcia (na ogół przypadkowe) różnych ciał obcych. Niektóre z nich mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. Od rodzaju i charakteru połkniętego przedmiotu zależy postępowanie lekarskie. Połknięcie baterii, ciała obcego o ostrych krawędziach, utknięcie przedmiotu w przełyku stanowi wskazanie do interwencji endoskopowej. Wykład poprowadzi dr n. med. Monika Parzęcka z Zakładu Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego.