Dawcy Przeszczepu uhonorowani - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Szpital Jurasza jest drugim ośrodkiem w Polsce pod względem ilości wykonanych przeszczepów szpiku. Rocznie wykonujemy około 35 przeszczepów. Obecnie lekarze wykonują zabiegi transplantacji szpiku kostnego na rzecz pacjentów z naszego województwa, a także z ośrodków onkologii i immunologii dziecięcej w Białymstoku, Gdańsku, Olsztynie, Szczecinie i Warszawie. Przeszczepy wykonywane są u dzieci cierpiących na białaczki, guzy mózgu, nerek, kości i inne nowotwory oraz zespoły niewydolności szpiku. Leczeni są tu chorzy z całej północnej Polski. 25 września podczas uroczystego spotkania w Szpitalu Jurasza wręczone zostały odznaki i legitymacje „Dawca Przeszczepu”. W spotkaniu udział wzięli dawcy zarówno rodzinni jak i niespokrewnieni. Z rąk Dyrektora Szpitala Jarosława Kozery, Prorektora ds. CM UMK prof. Jana Styczyńskiego oraz Kierownika Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii prof. Mariusza Wysockiego otrzymali przyznawane przez Ministra Zdrowia legitymacje i odznaki. ” Wasz dar to ogromny dar serca, dar życia i akt niezwykłej odwagi” – powiedział do zebranych prof. Mariusz Wysocki. W spotkaniu wzięli również udział mali pacjenci Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii, którzy przygotowali wspaniały występ artystyczny oraz wręczyli zaproszonym gościom „Dar Serca”. Przeszczep szpiku przekazanego może uratować życie dzieciom chorym na białaczkę oraz inne choroby krwi jak również niektóre choroby nienowotworowe. Należy zwrócić uwagę, że w sumie na świecie swój szpik oddało już około dziewięciu tysięcy dawców niespokrewnionych i kilkadziesiąt tysięcy dawców rodzinnych. Niektórzy spośród tych Dawców oddawali swój szpik wielokrotnie, co nie ma żadnego negatywnego wpływu na ich życie, zdrowie i przyszłość, a „podarowanie” drugiej osobie tak bezcennego daru, jakim jest życie to niezwykłe doświadczenie.