IV Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IV Kongresie Naukowo-Szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, który odbędzie się 4–6 października 2012 r. w Bydgoszczy. W Kongresie uczestniczyć będą wybitni specjaliści z Polski i zagranicy, w tym również z Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Zapewniamy wysoki poziom merytoryczny, prezentacje najnowszych osiągnięć naukowo-badawczych w zakresie kompleksowej opieki nad chorym z raną przewlekłą. Zapraszamy na zajęcia warsztatowe, które pozwolą na pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych. Wiodącym tematem Kongresu będzie szeroko rozumiana opieka nad chorym z raną przewlekłą, w tym:
– diagnostyka i możliwości leczenia operacyjnego ran przewlekłych o różnej etiologii,
– postępowanie interdyscyplinarne w leczeniu owrzodzeń żylnych goleni, przewlekłych owrzodzeń kończyn dolnych o różnej etiologii, w tym stopy cukrzycowej, odleżyn, oparzeń, ran przewlekłych pourazowych i innych,
– metody gojenia miejscowego,
– mikrobiologia rany przewlekłej,
– problematyka bólu w gojeniu ran,
– modele opieki,
– profilaktyka i edukacja.
IV Kongres Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran będzie interdyscyplinarną platformą wymiany doświadczeń naukowych, a także źródłem wiedzy o najnowszych osiągnięciach w kraju i za granicą.