Dr Przemysław Gałązka nowym konsultantem wojewódzkim - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Miło nam poinformować, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski powołał Pana dr. n. med. Przemysława Gałązkę, kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii dziecięcej. Doktor Przemysław Gałązka w 2003 r. uzyskał z wyróżnieniem dyplom ukończenia Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Dyplom specjalisty w zakresie chirurgii dziecięcej uzyskał w 2011 roku (specjalizacja pod kierunkiem dr n. med. Ireny Daniluk-Matraś). W 2015 roku na podstawie przedstawionej rozprawy pt:. „Możliwości rozszerzenia badań morfologicznych w diagnostyce choroby Hirschsprunga” uzyskał tytuł doktora nauk medycznych (Promotor: prof. dr hab. Andrzej Marszałek). Od 2005 roku zatrudniony w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im dr Jurasza początkowo jako asystent w Klinice Chirurgii Dziecięcej, następnie w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, gdzie od 2019 roku pełni funkcję Lekarza Kierującego Oddziałem. Prowadzona działalność kliniczna i naukowa pozwoliła dr Gałązce na sformułowanie osiągnięcia naukowego pt. „Zastosowanie technik minimalnie inwazyjnych w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym w świetle chirurgii noworodków, niemowląt i dzieci z chorobami nowotworowymi” – w trakcie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu. Autor przed wprowadzeniem zaawansowanych technik chirurgicznych małoinwazyjnych w swoim ośrodku odbył liczne podyplomowe szkolenia specjalistyczne w zakresie chirurgii dziecięcej torako- i laparoskopowej m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji i we Włoszech. Prywatnie żonaty, ojciec dwóch synów.

Fot. KPUW