dr Zofia Grąbczewska Koordynatorem Centrum Symulacji Medycznych - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Miło nam poinformować, że dnia 20 maja 2015 r. Pani dr Zofia Grąbczewska z Kliniki Kardiologii Szpitala Jurasza, powołana została na Koordynatora Centrum Symulacji Medycznych w Collegium Medicum UMK. Centrum Symulacji Medycznych będzie jednostką ogólnouczelnianą, w której odbywać się będzie część zajęć dydaktycznych studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu. Studenci, przygotowani teoretycznie, podczas zajęć praktycznych będą mogli uczyć się z wykorzystaniem technik symulacji medycznej – ćwiczyć na fantomach i modelach szkoleniowych, które pozwolą na zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce oraz nabycie umiejętności praktycznych, niezbędnych w przyszłej pracy. Powołanie Centrum stanowi kolejny etap w rozwoju procesu dydaktycznego, związanego także ze zmianą przepisów w zakresie programów nauczania na ww. kierunkach, a sfinansowane będzie ze środków Ministerstwa Zdrowia.