Europejskie pielęgniarstwo i opieka medyczna – zaproszenie na konferencję. - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Katedra i Klinika Geriatrii Collegium Medicum UMK oraz Polskie Towarzystwo Gerontologiczne Oddział Kujawsko-Pomorski zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Współczesne pielęgniarstwo i opieka medyczna w wybranych krajach Europy – stan aktualny i przyszłość”. Spotkanie odbędzie się 29 maja  w Auli Collegium Medicum przy ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy. Podczas konferencji zaplanowano 3 sesje naukowo-szkoleniowe, sesja studencka oraz warsztaty dla pielęgniarek i studentów.

Tematyka konferencji:

  1. Badania w pielęgniarstwie – rodzaj i kierunki, publikacje.
  2. Nowoczesne technologie w pielęgniarstwie: ICT, ICNP, EBN, e-care plane i inne.
  3. Zadania współczesnego pielęgniarstwa w wybranych krajach: Polska, Austria, Holandia, Włochy, Słowacja, Czechy.
  4. Pielęgniarstwo domowe jako forma opieki nad osobami starszymi i niesprawnymi.
  5. Powiązanie pielęgniarstwa z innymi dziedzinami opieki medycznej i społecznej.