Informacja dla rodzin pacjentów przebywających na Oddziałach Izolacyjnych - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Informujemy, że osoby upoważnione do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta przebywającego na Oddziale Izolacyjnym mogą uzyskać taką informację wyłącznie telefonicznie. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela uprawniony personel medyczny. Centrala telefoniczna szpitala (całodobowo) 52/ 585 4000. Oddział Izolacyjny nr 1 (Lada Pielęgniarska 52/ 585 7736, Gabinet Lekarski 52/585 7737 lub 7721) Oddział Izolacyjny nr 2 (Lada Pielęgniarska 52/585 7702, Gabinet Lekarski 52/585 7703 lub 7704).