Liderzy zarządzania. Najlepiej zarządzane szpitale publiczne według rankingu BFF Banking Grup i Rzeczpospolitej - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zajął III miejsce  w zestawieniu „Liderzy zarządzania. Najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Grup” w kategorii „szpitale z kontraktem z NFZ powyżej 89 mln zł”. Wyniki rankingu zostały opublikowane na łamach dzisiejszego wydania Rzeczpospolitej. Celem rankingu jest ocena placówek medycznych i wyłonienie w drodze konkursu najlepszych szpitali pod kątem efektywności aktywów, rentowności sprzedaży i dynamiki kontraktu z NFZ. Kapituła rankingu uzasadniając swój wybór wskazała, że nagrodzone szpitale wykazują się wysoką jakością opieki medycznej idącą w parze z efektywnością ekonomiczną. Wydarzenie to było doskonałą okazją do konstruktywnej dyskusji na temat ich przyszłości oraz rozwiązań, które mogą poprawić ich działanie.

Ten niewątpliwie duży sukces bardzo mnie zaskoczył, ponieważ analiza danych na  podstawie których powstał ranking dotyczyła najtrudniejszego w wymiarze finansowym okresu w ostatnich latach naszej działalności czyli lat 2018-2019. Wydaje się że może to być dowodem na to, że pewne zarządcze instrumenty wdrożone przed 6 laty w naszym szpitalu zostały ugruntowane, co pozwoliło nam w cudzysłowie z marszu przejść ten trudny dla całej ochrony zdrowia czas – podkreśla dr inż. Jacek Kryś, dyrektor szpitala – Zajęcie tak wysokiej pozycji w rankingu nie byłoby możliwe bez zaangażowania w codzienną pracę personelu szpitala. Mam wspaniały zespół, na  który nawet w trudnych czasach można zawsze liczyć.

Ranking „Liderzy zarządzania. Najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Group”, organizowany jest we współpracy z dziennikiem Rzeczpospolita, to projekt mający na celu promocję najlepszych praktyk w publicznej służbie zdrowia oraz sprawdzenie, które szpitale osiągają najlepsze wyniki zarządcze i finansowe.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O RANKINGU