Informacja o badaniu opinii pacjentów - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Uprzejmie informujemy, że Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza rozpoczął prowadzenie badania ankietowego on-line, sondującego opinie i oczekiwania pacjentów lub opiekunów pacjentów, związane z hospitalizacją w naszym szpitalu. Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy. Kwestionariusz ankiety otrzymuje każdy pacjent lub opiekun pacjenta w chwili założenia historii choroby. Link do ankiety przesyłany jest automatycznie za pomocą SMS na wskazany numer telefonu. W każdej klinice/oddziale dostępne są również kwestionariusze ankiety w formie papierowej. Wypełnioną, papierową wersję ankiety można wrzucić do skrzynki znajdującej się w klinice/oddziale lub przesłać zwrotnie na adres korespondencyjny naszego szpitala. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym. Uzyskane wyniki pomogą w zorientowaniu się w jakich obszarach potrzebna jest poprawa jakości świadczonych usług medycznych w naszym szpitalu.

…………………………………………………………………………………………………………………………….