Interdyscyplinarne Oblicza Dermatologii - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii zaprasza  do wzięcia udziału w konferencji Interdyscyplinarne Oblicza Dermatologii”, która odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 13-15 października 2016 roku w OPERA NOVA. Data, jak i miejsce Konferencji mają związek z 15. rocznicą działalności Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej CM, UMK oraz uroczystym otwarciem w nowym i nowoczesnym budynku Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Wydarzenie to dedykujemy lekarzom specjalizującym się w dermatologii, chirurgii plastycznej, neurologii, okulistyce, laryngologii, psychiatrii, stomatologii, dermatologii estetycznej, pediatrii, chorobach wewnętrznych i medycynie rodzinnej. Szeroki zakres tematyczny, łączący zagadnienia z kilku dziedzin medycyny, pozwoli pogłębić wiedzę uczestników na tematy bliskie ich codziennej praktyce. Wysoki poziom merytoryczny wydarzenia gwarantuje Komitet Naukowy, złożony z czołowych polskich specjalistów i autorytetów, któremu mamy zaszczyt przewodniczyć.

Podczas Konferencji odbywać się będą kursy praktyczne z:

  • dermatologii onkologicznej – podczas, których uczestnicy nabędą umiejętności praktycznych z zakresu diagnostyki i terapii zmian nowotworowych skóry oraz podstawowych technik dermatochirurgicznych
  • dermatologii estetycznej, pozwalające zaznajomić się z podstawowymi oraz zaawansowanymi technikami aplikacji najnowszych produktów

Wszyscy uczestnicy oprócz praktycznej wiedzy otrzymają punkty edukacyjne. Organizację tego wydarzenia powierzyliśmy firmie RFLOW Radosław Gutowski, działającej od wielu lat na rynku edukacji medycznej. Zapraszamy do śledzenia strony internetowej wydarzenia www.ObliczaDermatologii.pl