Internetowe Konto Pacjenta - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Internetowe Konto Pacjenta to bezpłatna aplikacja internetowa, dzięki której każdy Pacjent otrzyma dostęp do informacji o swoich świadczeniach medycznych finansowanych ze środków publicznych jak i prywatnych. Jest to ogólnopolski projekt realizowany jest przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jednostkę podległą Ministrowi Zdrowia i współfinansowany jest ze środków funduszy europejskich. Od momentu założenia Internetowego Konta Pacjenta użytkownik uzyska szybszy dostęp do swoich danych medycznych oraz historii leczenia, kontrolę nad dostępem do swoich danych medycznych, pewność, że e-Recepta jest czytelnie wystawiona. W jednym miejscu zebrane będą czytelne elektroniczne e-Skierowania, e-Zlecenia, e-Recepty i e-Zwolnienia. Aplikacja będzie miała również możliwość ustawienia przypomnień, za pośrednictwem SMS lub e-mail, dotyczących ważnych wydarzeń np. zaplanowanej wizyty lekarskiej. Szczegółowe informacje nt. projektu dostępne są na stronie www.ezdrowie.gov.pl