Od 2015 r. do lekarza okulisty i dermatologa ze skierowaniem - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku poz. 1138), na podstawie których do lekarza okulisty i dermatologa będzie wymagane skierowanie. Pacjenci, którzy zgłoszą się do w/w poradni po 1 stycznia 2015 r., będą musieli przedstawić wymagany dokument. Jednocześnie informujemy, iż osobom, które zostaną zapisane do końca 2014 roku na poradę w przyszłym roku (np. na styczeń 2015 r.) do poradni dermatologicznej lub okulistycznej, świadczenia w tych poradniach zostaną im udzielone bez skierowania, na dotychczasowych zasadach. Pacjenci, którzy będą kontynuować leczenie w powyższych poradniach również nie będą zobowiązani dostarczyć skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.