Jurasz ze znakiem jakości - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza przeszedł pomyślnie audyt certyfikacyjny przeprowadzony przez Dekra Certification Sp. z o.o. Audyt miał na celu potwierdzenie zgodności systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004. Obecnie opracowywany jest certyfikat zgodności na powyższe normy. System zarządzania jakością (ISO 9001) ma zastosowanie w każdej branży i może byś wdrażany niezależnie od wielkości organizacji. Chcemy osiągnąć zgodność z wymaganiami systemów zarządzania poprzez: zastosowanie efektywnych i nowoczesnych metod diagnostycznych, całodobową dostępność do świadczeń medycznych, pełną informację w zakresie oferowanych i realizowanych usług, fachową i miłą obsługę oraz przyjazne warunki otoczenia, przestrzeganie przepisów prawa, respektowanie postanowień ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, ciągły rozwój naszych pracowników, budowanie organizacji otwartej na zmiany, dbałość o dobry wizerunek szpitala i promowanie go na zewnątrz, zapewnienie zasobów do wdrożenia i utrzymania oraz ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania, działalność ukierunkowaną na profilaktykę i promocję zdrowia, spełnianie wymagań prawnych i systemowych w zakresie działalności statutowej szpitala, ochrony środowiska i BHP, dążenie do ciągłej poprawy warunków pracy, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, doskonalenie działań organizacyjnych i technicznych dla poprawy oddziaływania na środowisko naturalne oraz środowisko pracy, wpływających na bezpieczeństwo pacjentów i pracowników oraz gospodarowanie zgodne z poszanowaniem środowiska naturalnego.