Podpisanie umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu SA - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

14 listopada 2011 r. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy podpisał umowę z Agencją Rozwoju Przemysłu. Placówka otrzyma 100 mln zł wsparcia finansowego na restrukturyzację. Pożyczka ta umożliwi spłatę dotychczasowych zobowiązań. Aby móc ubiegać się pożyczkę szpital musiał przedstawić agencji plan restrukturyzacyjny. Obejmował on m.in. maksymalizację przychodów, reorganizację zadań wybranych komórek organizacyjnych, optymalizację stanu zatrudnienia, budżetowanie zamawianych usług zewnętrznych, gospodarowanie lekami i materiałami medycznymi. Założenia planu realizowane są w naszym szpitalu już od ponad roku. Dzięki temu uzyskanie pomocy z agencji nie wymagało nagłych drastycznych działań. Umowa między ARP S.A. i szpitalem zakłada wypłatę pożyczki w trzech transzach. Pierwsza zostanie przekazana po ustanowieniu stosownych zabezpieczeń. Uruchomienie kolejnych uzależnione będzie m.in. od oceny przez ARP S.A. przebiegu realizacji planu restrukturyzacji i realizacji poszczególnych działań wskazanych w planie restrukturyzacji.