Kardiologia i kardiochirurgia w gronie najlepszych klinik w Polsce - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Miło na poinformować, że w opublikowanym w ostatnim numerze tygodnika WPROST Rankingu „Szpitale 2017” Klinika Kardiologii zajęła 6. miejsce, a Klinika Kardiochirurgii 10. miejsce w Polsce. Tym samym znaleźliśmy się w gronie najlepszych ośrodków leczenia chorób serca. Klinika Kardiologii znalazła się na wysokiej pozycji w zakresach: angioplastyka w ostrych zespołach wieńcowych (6. miejsce w Polsce), elektroradiologia (8. miejsce), implantacja kardiowerterów-defibrylatorów (6. miejsce), przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej (6. miejsce), kardiologia inwazyjna (4. miejsce). Z kolei Klinika Kardiochirurgii została wyróżniona w zakresie liczby wykonanych operacji aorty oraz operacji wieńcowych.