Zapraszamy wszystkich pracowników szpitala do współredagowania kolejnego numeru, który ukaże się w kwietniu 2023 r. Do 10 marca  br., można nadsyłać propozycje artykułów, esejów lub innych form dziennikarskich na adres: rzecznik@jurasza.pl Najciekawsze z nich opublikujemy w kolejnym numerze biuletynu. Zapraszamy serdecznie do współpracy.

Wersja elektroniczna bieżącego numeru:

STYCZEŃ 2023

WYDANIA ARCHIWALNE