Kobieta Medycyny 2015 - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Miło nam poinformować, że Pani Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, kierownik Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii znalazła się w gronie laureatów tytułu „Kobiety Medycyny 2015”. Tytuł nadawany jest przez redakcję Portali Medycznych, która po raz drugi zorganizowała plebiscyt pod honorowym patronatem Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej.  Profesor Mieczysława Czerwionka-Szaflarska jest specjalistą chorób dzieci, alergologii, gastroenterologii, gastroenterologii dziecięcej. Kliniką kieruje od 1988 roku. Swoją karierę zawodową i naukową rozpoczęła w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Od roku 1973 związana jest zawodowo z Bydgoszczą, gdzie rozpoczęła pracę w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, a następnie w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza. Profesor Mieczysława Czerwionka-Szaflarska w latach 1990-1996 pełniła funkcję Dziekana Wydziału Lekarskiego ówczesnej Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. W latach 1996-1999 była Prorektorem ds. Studenckich, a w latach 2002-2004 Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. W latach 2004-2005 pełniła funkcję Pełnomocnika Rektora UMK ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez wiele lat była konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pediatrii. Od 2013 roku pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej. Od 18 lat jest Dyrektorem Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Została uhonorowana przez dzieci Orderem Uśmiechu, a przez środowisko lekarskie medalami Gloria Medicine oraz Gloria Pediatriae. Wśród laureatek plebiscytu znalazły się również: Ewa Błaszczyk – założycielka Kliniki Budzik; dr n. med. Małgorzata Popławska – dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, prezes Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego, wiceprzewodnicząca Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie; prof. dr hab. med. Alicja Chybicka – senator RP, prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Krystyna Wechmann – prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, wiceprezes Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych.