Sztuka rozmowy podstawą diagnozy. - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Studenckie Koło Naukowe „Komunikacja w Opiece Medycznej” przy Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej zorganizowało w dniach 10-11 kwietnia konferencję naukowo-szkoleniową pt. „Sztuka rozmowy podstawą diagnozy”. Współpraca między lekarzem a pacjentem stanowi istotne ogniwo w procesie leczniczym. Lekarze coraz częściej wskazują na potrzebę doskonalenia umiejętności kontaktu z chorym. W ostatnich latach znacząco wzrosło zainteresowanie kursami, w trakcie których medycy nabywają bądź doskonalą umiejętności budowania relacji oraz prawidłowej współpracy z pacjentem. Właściwa komunikacja personelu medycznego z chorym wpływa na podejmowanie decyzji dotyczących procesu leczenia oraz podnosi jakość usług świadczonych przez instytucje opieki zdrowotnej. Konferencja składała się z czterech sesji:

  1. Komunikacja z pacjentem w praktyce klinicznej.
  2. Aspekty prawne w komunikacji medycznej.
  3. Znaczenie komunikacji w medycynie z perspektywy pacjenta.
  4. Psychoonkologicznej.

Prelegentami byli zaproszeni goście – specjaliści różnych dziedzin medycyny: psychiatrii, onkologii, kardiologii, chirurgii i transplantologii, dermatologii, psychoonkologii, a także prawnicy, których szczególnym zainteresowaniem jest Prawo Medyczne, psycholodzy oraz specjaliści od wpływu rozwoju technologicznego na komunikację między lekarzem a pacjentem. Oprócz wystąpień naszych gości – wykładowców z uczelni medycznych i prawniczych, w każdej sesji prezentowano również prace studentów, doktorantów, młodych naukowców. Ponadto zorganizowana została sesję e-posterowa oraz warsztaty z zakresu prawidłowej komunikacji lekarza z pacjentem.